Otomatik Geçiş Kontrol Yazılımı (OGS)

Otomatik Geçiş Kontrol Yazılımı (OGS)

Otomatik Geçiş Kontrol Yazılımı (OGS)

  • Sistemde kullanılan “kart okuyucular” istenildiği gibi gruplandırılabilmektedir.
  • Gruplamalar, bağlantı şekillerine göre yada bağlanıldığı bölgelere göre yada yetki seviyelerine göre olabilmektedir.
  • Her gün için 6 farklı zaman dilimi olmak üzere haftalık toplam 128 farklı program yapılabilmektedir.
  • Her personel her okuyucu için tanımlanan bu 128 farklı programdan biri ile geçiş yapmaktadır.
  • Bu sayede örneğin 24 saat çalışan bir işletmede vardiyalı çalışan işçilerin gündüz mesai saati dışında ofis alanına girmesi engellenebilmektedir.
  • Sistem Hem Online hem offline hem de on-off çalışabilmektedir.
  • Açıklama

Açıklama

Otomatik Geçiş Kontrol Yazılımı (OGS)

Yazılım Dili : C# Net
Database : SQLServer, SQL Express
Kullanıcı Sayısı : Sınırsız

*Kullanıcı Yetkilendirmesi Kullanıcılar programın her menüsü için tek tek yetkilendirilebilir.
*Her menüye de kendi içinde okuma, yazma ve silme olarak ayrı ayrı yetki verilebilir.
*Her kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresi ile programa giriş yapar.
*Ek Lisans Sayısı UZM-Soft programı network üzerinden birden fazla bilgisayarda çalışabilir.
*Ek Lisans Sayısında Bir sınırlama yoktur.
*Lisans Bedeli karşılığında istenilen sayıda bilgisayara kurulum yapılabilir.

Bağlantı:

Sistemde kullanılan Kart okuyucular Pc ye USB, RS232, RS485 ve TCPIP olarak bağlanabilmektedir. UZM-Soft bu haberleşme türlerinin hepsini desteklemektedir. TCPIP desteği sayesine firmanın tüm cihazları tek bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmektedir, internet olduğu her yerdeki Kart okuyucular, yine tek bir bilgisayardan kontrol edilebilmektedir. Aynı zamanda da TCPIP desteği sayesinde kablolama maliyetleri de düşmektedir.

Personel İşleri:

Programa Personel Ad, Soyad, kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri girilebilir. Personel, dört ayrı seviyede (Firma, Departman, Bölüm ve Görev) gruplandırılır. Her personele verilen kartın bir son kullanma tarihi bulunmaktadır. Bu tarihten sonra kart otomatik olarak iptal olmaktadır. Her personel grubuna toplu yetki atama yapılabildiği gibi her personele tek tek de yetki tek verilebilmektedir. Her personelin Geçiş kontrol ve Yemekhane yetkileri ayrı ayrı verilebilmektedir.

Geçiş Kontrol İşlemleri:

Sistemde kullanılan kart okuyucular istenildiği gibi gruplandırılabilmektedir. Bu gruplamalar, bağlantı şekillerine göre yada bağlanıldığı bölgelere göre yada yetki seviyelerine göre olabilmektedir. Her gün için 6 farklı zaman dilimi olmak üzere haftalık toplam 128 farklı program yapılabilmektedir. Her personel her okuyucu için tanımlanan bu 128 farklı programdan biri ile geçiş yapmaktadır. Bu sayede örneğin 24 saat çalışan bir işletmede vardiyalı çalışan işçilerin gündüz mesai saati dışında ofis alanına girmesi engellenebilmektedir. Sistem Hem Online hem offline hem de onoff çalışabilmektedir. Offline özelliği sayesinde Bilgisayarda oluşabilecek her türlü problemden ya da kablolardan kaynaklanabilecek problemlerden sistem etkilenmemektedir. Sistemde bulunan tüm okuyuculara yada seçilen istenen okuyuculara, personel gruplarına (firma, departman, bölüm) göre toplu yetkilendirme işlemleri yapılabilir. Aynı Zamanda tek bir personelin yetkisi de bağımsız olarak ayarlanabilmektedir.

Yemekhane İşlemleri:

Her gün için 6 yemek öğünü tanımlanabilmektedir. Bu tanımlanan Yemek öğünleri haftanın yedi günü istenen zaman aralıklarına atanabilmektedir. Personeller için toplam 128 haftalık yemek programı oluşturulup her program için her günün her öğününe istene yemek sayısı atanabilmektedir. Sistem hem Online hem de offline çalışabilmektedir. Sistem yemek kayıtlarını mifare kart üzerinden takip ettiği için offline çalışmada dahi bir yemek hakkı olan kişi ikinci yemeği aynı firmanın başka yemekhanesinde dahi yiyememektedir. Genelde piyasada bulunan yemekhane kontrol sistemleri Online çalışmakta be pc ye sürekli bağlı kalmaktadır. Piyasada offline çalışan yemekhane sistemleri ise sadece bir cihaz için sayı sınırı konabilmektedir. Örneğin iki yemek verme noktası olan bir yemekhane bir yemek hakkı olan kişi iki ayrı noktadan birer kez yemek yiyebilmektedir. UZM- Soft sisteminde offline dahi eğer kişinin bir yemek hakkı varsa aynı firmanın başka yemekhanesinde dahi ikinci yemeği yiyemez.

Ziyaretçi İşlemleri:

UZM-Soft Sisteminde ziyaretçi modülüde bulunmaktadır. Ziyaretçi modülü için bina yada şirket merkezi girişine sisteme bağlı bir pc konmaktadır. Gelen ziyaretçiye Önceden hazırlanmış olan etiketli ziyaretçi kartı verilir. Ziyaretçi Bilgileri Kişinin adı Soyadı Nerden geldiği, Kiminle Görüşeceği vb bilgiler ziyaretçi kayıt ekranına kaydedilir. Ziyaretçinin görüşeceği kişiye göre yada firmada izin verilen geçiş bölgelerine göre giriş yetkisi verilir.
Ayrıca sistemde yemekhane modülü de bulunuyorsa yemek İle İlgili yetkilerde verilir. Ziyaretçi çıkışta kartı görevliye teslim ederek çıkışını yapar. Sistemde Ziyeretçiye verilen kartın veriliş tarih ve saati ve ziyaretçinin çıkış yaptığı tarih ve saat bilgileri sisteme kaydedilir. Ayrıca ziyaretçinin iç noktalarda yaptığı tüm geçiş bilgileride sisteme kaydedilmektedir.

Personel Raporları:

Program Personelle ilgili çeşitli raporlar hazırlayabilmektedir. Öncelikle Personel Listesi olarak gruplara ve sicil numarasına
göre rapor alınabilmektedir. Personel geçiş izinleri de personelin geçmeye yetkili olduğu yerlere göre alınabilmektedir. Ayrıca personel ismine, Grubuna ve sicil numarasına göre istenilen tarih aralığında rapor alınabilmektedir. Bu raporda her personelin yaptığı İşlemler tarih sırasına göre görüntülenmektedir. Bunlara ek olarak da aylık olarak yada istenilen günler arağında geç gelenler ve erken çıkanların raporları alınabilmektedir. Geçme gelme saat süreleri dakika olarak gösterilmekte ve toplamda kaç dakika geç geldiği hesaplanabilmektedir. Aynı durum erken çıkma işlemlerinde de geçerlidir. Ayrıca gün bazında gelmeyenleri raporu da alınabilmektedir.